Vår historie

Elias Aslaksen besøkte Hedalen i 1913, og allerede da  ble hans forkynnelse mottatt av noen få. Utover 1920-tallet hadde det oppstått en liten flokk og de begynte å organisere egne husmøter.   Medlemmene i Hedalen kjøpte etter hvert Bjørnerud, som ble deres samlingssted.

Da Sigurd Bratlie og Elihu Pedersen høsten 1936 evangeliserte i Bagn og Reinli, brøt det ut vekkelse i bygda. Det oppstod, på tross av aktiv og massiv motstand fra religiøse og offentlige myndighetspersoner,  en relativt stor flokk som fattet interesse for evangeliet de forkynte. Menighetens tyngdepunkt i Valdres ble nå i Bagn, med hyppige besøk i og fra søstermenigheten i Hedalen. På den tiden var dette en forholdsvis lang og tidkrevende reise.

Eli Dølveseter kjøpte hus på Fjellvik i Bagn i 1937 og ga stedet til menigheten. Dette ble ganske snart bygd om til møtelokale, og var regelmessig i bruk til samlinger og aktiviteter. Med tiden oppstod et behov for modernisering og mer plass, og stedet ble betydelig oppgradert etter en omfattende renovering i 1984. Dette var menigheten i Bagn sitt sted frem til 1996. På dette tidspunkt ble også Hedalen og Bagn slått sammen til BKM Valdres – og senere BCC Valdres.

Solhaug – og nyere tid

Da den store og gamle doktorgården Solhaug ble kjøpt i 1996, var stedet preget av forfall. Først ble tomta satt i stand, og noen år seinere ble huset restaurert. BCC Valdres fikk med dette blant annet en lys og stor møtesal og et moderne kjøkken. Med en  nybygd kaffebar i kjelleren i 2008, ble Solhaug enda mer brukervennlig og anvendelig. Med sin solfylte og frie beliggenhet, litt opp i lia på østsida i Bagn, er Solhaug et flott sted. Forholdsvis store opparbeidede grøntarealer gir rom for utflukter, lek, trivsel og aktiviteter.

Lokalet ble renovert i 2015/2016 der salen og resten av 1. etasje ble pusset opp. Utearealet ble også oppgradert med lekeplass for barna. I 2020 ble det bygget lydstudio og treningsrom i andre etasje på lokalet, og kaffebaren i kjelleren ble også renovert.