Barn og ungdom

Barn 

Barn og ungdom er en viktig og betydningsfull gruppe for BKM. Det legges mye tid og ressurser i at de skal ha gode og sunne oppvekstvilkår. På alle våre arrangementer, hvor barna er til stede, legges det til rette for egnede aktiviteter og deltakelse på deres premisser.

 

Ungdom

BKM Valdres legger stor vekt på å legge til rette for at ungdommen skal få delta i et utviklende og trygt miljø. Det etterstrebes at de skal få tilbud om og utfordringer i aktiviteter de ønsker å delta i.  Ungdommen har faste samlinger ukentlig med trosoppbyggelse, ungdomskafé og forskjellige aktiviteter.