ANSKAFFELSE AV MIDLERNote2021
Tilskudd
Offentlige tilskudd110,921
Innsamlede midler og gaver403,141
Finans- og investeringsinntekter522,322
Utleieinntekter
SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL1,190,070
FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler7,563
Kostnader til formålet:1,2,3,4
1.1 Avdeling: Menighet623,929
1.2 Avdeling: Ungdom27,485
2 Tilskudd til oppfyllelse av organisasjonens formål:
2.1 Misjonsgave til BCC420,570
SUM FORBRUKTE MIDLER1,079,547
ÅRETS AKTIVITETSREGNSKAP110,523

Last ned fullstendig regnskap med noter her: