Møter

Vårhalvåret 2021 gikk stort sett med uten møtevirksomhet. Da var det nasjonale smittevernstiltak som forhindret oss å gjennomføre ordinære samlinger. Noen av samlingene foregikk på Zoom. Når vi nærmet oss sommeren, arrangerte vi to fysiske møter. Ved oppstart høsten 2021, satte vi i gang med ukentlige søndagsmøter.

Søndagsskole

Det har vært gjennomført søndagsskole enkelte uker i året som har vært, men det har blitt svært sporadisk ut fra nasjonale føringer. Vi har vært ekstra glad for den nettbaserte søndagsskolen fra BCC sentralt.

Ungdom

Ungdomsgruppa har hatt jevnlige samlinger på Solhaug. De har stort sett vært færre enn maks tillatt antall, og det har vært mulig å holde avstand. I perioder har det likevel vært samlinger online, og møter i små grupper i stedet for i fellesskap.

Kvinnekonferanse

BCC pleier å arrangere kvinnekonferanse rundt 8. mars hvert år. Dette ble avlyst i 2021, og BCC Valdres hadde et mindre arrangement på Solhaug for alle kvinner som inneholdt middag og sending fra BCC.

Dugnad

Til tross for restriksjoner, har vi kunnet gjennomføre enkelte dugnadsjobber, blant annet søppelplukking og varetelling. Til tross for at flere av de bookede utleiene har blitt avlyst/utsatt, har vi kunnet gjennomføre noen av dem.

Flere medlemmer fra BCC Valdres reiste i høst til menighetsstedet til BCC Drammen for å bidra med dugnadsinnsats. De bygger nytt lokale, og var takknemlig for at medlemmer fra andre lokalmenigheter ville stille opp og gi en dag av sin tid til dette formålet.

Stevner

BCC avlyste flere stevner på vårhalvåret på grunn av koronarestriksjoner, men i løpet av sommeren og utover høsten har det blitt arrangert flere stevner. Et nytt konsept er «Brunstad Weekends» som ble arrangert flere helger gjennom høsten. Dette var en mulighet våre medlemmer har benyttet seg av, og de fikk oppleve både idretts- og barneaktiviteter, julekonsert og selvfølgelig oppbyggende møter.

Årsmøter

BCC Valdres har arrangert to årsmøter i løpet av året. Prosessen med å endre organisasjonen til et forbund, har vært en viktig del av disse møtene, samt at vi har tatt opp økonomiske spørsmål.