Fra styret

Styrets beretning

Brunstad Kristelige Menighet Valdres er en aktiv menighet med omtrent 80 medlemmer. Dagens menighet består av en stor andel barn og unge.  Vi er særlig opptatt av å gi denne målgruppen et rikt aktivitetstilbud samtidig som vi ønsker å bygge opp et fellesskap på tvers av generasjoner.

Året 2021 skulle bli året som gikk tilbake til det normale, men slik ble det altså ikke. Det ble, i likhet med 2020 et annerledes år for oss. Selv om begrensningene ikke har vært til stede i like stor grad, har vi opplevd et lavere aktivitetsnivå dette året. Dette har igjen ført til oppfinnsomhet og kreativitet hos våre medlemmer, noe vi er svært takknemlig for. Se for øvrig «Året 2021» for innblikk i aktivitetene våre.

Gjennom året 2021 har BCC Valdres brukt ressurser på å utvikle områdene og tilbudene våre. Vi har oppgradert kaffebaren vår, vi har investert i utstyr for barn og unge, og vi har planer om å utbedre uteområdene våre. Alt dette for å kunne tilby medlemmene et godt sted å være.

Vi har gjennomført noe aktivitet rettet mot barn og ungdom, samtidig som møtevirksomheten har vært noe redusert. Derfor har vi vært glade for nettbaserte sendinger på Brunstad TV. Vi opplever også gjennom disse sendingene at hele menigheten knyttes mer sammen, og at vi får kontakt på tvers av landegrenser. Dette motiverer oss i arbeidet vårt.

BCC Valdres har holdt 2 årsmøter i 2021, begge har vært gode arenaer for informasjon, dialog og et sted for medlemmene å stille spørsmål til saker som gjelder BCC Valdres.

Til tross for at vi har rustet opp Solhaug og tilbudene våre, har BCC Valdres en solid økonomi, og har ytterligere økt verdiene sine. Styret ønsker å takke alle medlemmer for gaver og for frivillig innsats i året som har vært! Ingenting hadde vært mulig uten at medlemmer hadde stilt opp.

Styret for BCC Valdres

Last ned årsberetningen: