Møter
De første månedene av 2020 ble det arrangert møter på Solhaug hver søndag. Dette varte imidlertid kun fram til mars, da Covid-19 sørget for å sette en stopper for slike samlinger. Resten av 2020 foregikk uten søndagsmøter, med unntak av to samlinger på Solhaug i september da regjeringen en kort stund tillot større samlinger å møtes.

Søndagsskole
Vi har tidligere arrangert søndagsskole annenhver søndag, men dette ble det jo også satt en stopper for når Covid-19 kom. Brunstad TV har siden påske sendt søndagsskoler, slik at barna har kunnet følge med på det. Fra august har vi arrangert lokal søndagsskole en gang i måneden.

Ungdom
Ungdomsgruppa har hatt ukentlige samlinger gjennom hele året, med unntak av ukene i mars/april da samfunnet var helt nedstengt. Da foregikk samlingene på Zoom. Fra og med mai har samlingene foregått på Solhaug, med smittevernregler på plass. I enkelte perioder gjennom året har det og vært gjennomført aktiviteter som ridning, klatring og kanopadling.

Kvinnekonferanse
I begynnelsen av mars ble det arrangert kvinnekonferanse på Brunstad, og mange medlemmer fra BKM Valdres reiste. Dette var det siste stevnet som ble arrangert på Brunstad før nedstengning. Medlemmene opplevde dette som et veldig trivelig, godt og trygt arrangement.

Dugnad
Til tross for Covid-19, har vi fått flere dugnadsjobber som har kunnet gjennomføres. Noen av jobbene vi har hatt, er søppelplukking, varetelling, hyttevask og utleie.

Begravelse
9. februar gikk ett av våre trofaste medlemmer, Johan Arnt Brenden bort. Det ble arrangert en minneverdig begravelse med påfølgende minnesamvær på Valdresporten. Et slikt arrangement er oppbyggelig og godt for alle medlemmene som er til stede der man kunne minnes en mann som har bidratt positivt til vår kristne virksomhet gjennom mange år.

Utflukter
Selv om antall samlinger har vært begrenset i år, rakk vi likevel å gjennomføre vinterutflukt 1. mars. Den ble arrangert i Hedalen med både skirenn for barna, mulighet for skihopp og skøyter. Vi arrangerte også St.Hans – feiring i Vassfaret i sommer.

Brunstad TV
Da samfunnet stengte ned i mars 2020, startet Brunstad TV et omfattende arbeid for å lage oppbyggelige sendinger både for barn, ungdom og voksne. Onlinesendingene har vært ekstra viktige for våre medlemmer denne tiden, og noe å se fram til i en hverdag som har gått litt sakte.

Medieoppmerksomhet

Høsten 2020 var BCC i NRK Brennpunkts søkelys. Dette påvirket lokalmenighetene på ulike måter – også BKM Valdres. Vi ble kontaktet av NRK med spørsmål om vi kunne sendte inn diverse dokumentasjon rundt våre avtaler med BCC sentralt. Det var også engasjement på sosiale medier lokalt. Mange medlemmer hadde en opplevelse av at NRK framstilte vår menighet uriktig. Likevel ønsket styret sammen med forstanderskap å gi alle medlemmer mulighet til å uttale seg om temaer som ble berørt i Brennpunkt-dokumentaren. Derfor ble det sendt ut en lokal spørreundersøkelse. Her kunne medlemmene anonymt si noe om dugnadsinnsats, pengegaver og eventuelt press. Dette var nyttige tilbakemeldinger for styret.