Styrets sammensetning:

Styreleder:
Terje Hansson

Styremedlemmer:
Maria Kulterud
Allan Olsen
Charlotte Kulterud

Varamedlem:
Anbjørg Hagen

Styrets arbeid:

Styremøter:
Styret har avholdt 5 styremøter der 22 saker er behandlet.

Brunstad Kristelige Menighet Valdres er en spirende og aktiv menighet med omtrent 80 medlemmer. Dagens menighet består av en stor andel barn og unge.  Vi er opptatt av å gi denne målgruppen et rikt aktivitetstilbud der den enkelte får bruke og utvikle sine evner. Ungdomsgruppen får utfolde seg gjennom vår samarbeidsforening, Brunstad ungdomsklubb – der vår lokalklubb heter BUK Valdres. Dette tilbudet har bare utviklet seg i positiv retning det siste året, og har vært et viktig samlingspunkt for ungdom. Vi har mange engasjerte ledere og mentorer som frivillig stiller opp ukentlig for å lage gode aktivitetstilbud og arrangementer.

Menighetens virksomhet er basert på frivillighet. Vi oppmuntrer likevel alle til å bidra, og være med i fellesskapet etter egne evner, og også å støtte driften av vårt lokale og våre aktiviteter. Vi opplever mange engasjerte medlemmer og stor frivillig innsats som også er en samlende faktor.

Mange medlemmer bidrar også økonomisk med gaver for å støtte driften av vår lokalmenighet. Dette er vi veldig takknemlig for, og vi kan si at BKM Valdres har god økonomi etter året 2020. Det bør også nevnes at driftsinntektene faktisk har gått med et lite overskudd i forhold til oppsatt budsjett.

Klikk her for å lese hele årsberetningen:

F.v: Maria Kulterud, Charlotte Kulterud, Terje Hansson, Allan Olsen