I 2019 har det vært fokus på økonomi og god informasjon om dette. Blant annet ble det arrangert et ekstraordinært årsmøte i mars. Her ble det vedtatt at BKM Valdres skulle gi en pengegave til ungdommens organisasjon, BUK Valdres. Det ble også delt ut en økonomi-brosjyre med den viktigste informasjonen for medlemmene våre.

I tillegg ble det arrangert ekstraordinært årsmøte i både november og desember. I november ble det vedtatt at BKM Valdres skal delta i en sikringsordning der målet er å styrke foreningens egenkapital, samtidig som vi midlertidig stiller likviditet til rådighet for Brunstadstiftelsen. Arbeidet med dette begynte i slutten av 2019, men vil i stor grad fortsette i 2020.

På ekstraordinært årsmøte i desember ble det vedtatt at BKM Valdres skal bruke revisor i stedet for kontrollkomitè. Dette vil gjelde f.o.m. regnskapet for 2018. Endring av vedtekter på dette punktet ble dermed vedtatt.