Møter
Hver søndag ble det avholdt møter for alle medlemmer i BKM Valdres. Som regel avholdes møtene kl 12:00, gjerne etterfulgt av åpen kaffebar eller andre aktiviteter. Enkelte søndager reiste vi til lokalet til BKM Hallingdal, og hadde møter sammen med menigheten der. På møtene leser vi fra Bibelen, har felles bønn og sang, og alle kan delta i oppbyggelsen.

Søndagsskole
Annenhver søndag har det vært arrangert søndagsskole samtidig som møte. Her fortelles bibelhistorier for å gi barna opplæring i Bibelens innhold og hvordan det kan knyttes opp mot våre liv i dag. Det legges vekt på å formidle et positivt innhold på barnas premisser, ved hjelp av blant annet lek, sang og fortelling.

Ungdom
Vi har hatt ungdomssamlinger stort sett hver tirsdag kveld. Da møtes medlemmer mellom 12 og 36 år enten i hovedsalen eller kaffebaren. På samlingene er målet å hjelpe ungdom inn i en god og positiv personlig utvikling, der den kristne tro står i sentrum. I etterkant av samlingene, ble det i blant arrangert aktiviteter som spillkveld og innebandy.

Nyttårsfest
Ungdommen i BKM Valdres arrangerte en stor nyttårsfest 19. januar. Ungdomsflokkene fra BKM Hønefoss og BKM Hallingdal ble invitert. Dette er en tradisjon der festen rullerer mellom menighetene. Dette var en stor suksess, og vi gleder oss til neste gang!

Trygge barn – de voksnes ansvar
BKM Valdres opprettet en gruppe for arbeid mot uønskede hendelser,der målet er å sørge for at barn og unge har det så godt og trygt som mulig i menigheten vår. Arbeidet springer ut fra BCC sentralt, og BKM Valdres ser det som meget viktig å følge opp dette. Mange medlemmer deltok også på et foredrag om forebyggende arbeid mot uønskede hendelser som fant sted på lokalet i Hønefoss 6. mars.

Oppgradering
Vi har oppgradert enkelte rom i andre etasje på forsamlingslokalet vårt, diverse aktivitetsrom, og eget søndagsskolerom. Hovedsalen har også fått nye gardiner. Utendørs ble det laget ny trapp ned til plattingområdet foran lokalet.

Utflukter
Som mange tidligere år, ble det arrangert utflukter for medlemmene. Blant annet 1. mai og på St. Hansaften. Da brukte vi uteområdet flittig til både aktiviteter og grilling.

Fester
Det ble gjennomført et arrangement på Solhaug 17. mai, som startet innendørs med et kort møte. Deretter fortsatte samlingen ute med grilling og aktiviteter. Vi arrangerte også en førjulsfest for ungdom.

Roma
I juni ble det gjennomført ungdomstur til Roma. Her ble det arrangert besøk til Vatikanet, og det ble også arrangert ungdomsmøter underveis. Målet med en slik tur er å fremme menighetens budskap, og styrke bånd mellom medlemmene.

Stevner
Medlemmene i BKM Valdres har i stor grad deltatt på stevnene som ble arrangert av BCC sentralt. Dette er noe vi setter stor pris på og ser fram til med glede.