Foreningen Brunstad Kristelige Menighet Valdres (BKM Valdres) er en frivillig organisasjon som bygger på et kristent trosgrunnlag, og har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen ånd og tro. Dette gjør vi ved å arrangere møter og aktiviteter av ulik art.

Styrets sammensetning:

Styret 2019

Leder:
Terje Hansson

Øvrige styremedlemmer:
Maria Kulterud
Allan Olsen
Joel Olsen
Charlotte Kulterud

Varamedlem:
Anbjørg Hagen

Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter hvor 30 saker er behandlet.

2019 har som i fjor vært et godt år for BKM Valdres. Vi har nådd våre innsamlingsmål, og har derfor større muligheter til å gjøre utbedringer og oppgraderinger på lokalet vårt, Solhaug. Les mer om dette under «Året 2019».

Vår virksomhet har som mål å fremme fellesskap mellom alle medlemmer og gjennom aktiviteter og samlinger. Derfor det er viktig for oss å gjennomføre gode arrangementer der medlemmene kan samles i en kristen ånd. Eksempler på dette er våre ukentlige samlinger, og også utflukter, julebord og ungdomsturer.

BKM Valdres er i en god utvikling i henhold til nedfelte vedtekter og foreningens formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer legge til rette for at virksomheten utvikles på en sunn og positiv måte.

Styret vil gjerne takke for året som har gått, for samarbeidsvilje og innsats. Frivilligheten er stor blant våre medlemmer, og mange legger ned ekstra innsats for at organisasjonen skal fungere godt. Tusen hjertelig takk!

Last ned hele årsberetningen: