BKM Valdres har først og fremst som mål å drive evangelisk virksomhet, og har gjennomført søndagsmøter hver søndag dersom det ikke har vært andre arrangementer.

Vi har hatt søndagsskole annenhver søndag for barn i alderen 3 – 12. Hovedfokus er å formidle bibelhistorier og vår forkynnelse til barna på en enkel måte.

I januar gikk et av våre kjære medlemmer bort, Ingrid Kulterud. Hun har betydd mye for utviklingen av BKM Valdres gjennom mange år. Det ble arrangert begravelse i Hedalen Stavkirke.

Tirsdager har det vært arrangert samlinger for medlemmer i alderen 13 – 36. Vi har også hatt et samarbeid med ungdomm fra BKM Hallingdal og gjennomført møter og arrangementer sammen med dem. Med jevne mellomrom har det blitt arrangert ulike aktiviteter for ungdom, blant annet fotball, innebandy, LAN m.m.

Vi har gjennomført flere utflukter i løpet av året. I mars arrangerte vi vår årlige skidag, denne gangen med eget skirenn for barna. I mai samlet menigheten seg på Solhaug for en utendørs 17.mai – feiring. Det ble også arrangert St. Hans – feiring på Aurdalssetra i Vassfaret.

I slutten av mai ble hele menigheten invitert til vennskapsmenigheten i Måløy. Her ble det arrangert ulike aktiviteter, blant annet båttur, fjelltur, fisking m.m. Dagen ble avsluttet med et felles selskap på lokalet for alle sammen.

Medlemmene fra BKM Valdres har i stor grad stilt opp på stevnene arrangert av BCC sentralt. Dette er noe mange ser fram til, både unge og eldre. Under sommerstevnet ble det for eksempel arrangert flere aktiviteter for både barn og unge i tillegg til tradisjonelle møter.

Vi arrangerte en sammenkomst i juni der fokuset var på innsamling til lokalt fond. I løpet av sommeren klarte vi å fullføre vårt innsamlingsmål vi har jobbet mot de siste årene.

Vi gjennomførte årsmøtet 11.11.2018 der regnskapet ble lagt frem. Møtet var åpent for alle medlemmene, og også åpent for spørsmål og innspill.

I løpet av året har vi begynt enkelte utbedringer på Solhaug, blant annet oppgradert rom i 2. etasje. Vi har for eksempel opprettet eget søndagsskolerom. Dette er arbeid som fortsetter ut i 2019.

Vi har gjennomført en omorganisering av våre økonomiske rutiner, både for å skape mer gjennomsiktighet ovenfor medlemmene, men også for å forbedre interne rutiner i økonomigruppen. Vi har også byttet bank fra Nordea til Etnedal Sparebank. I løpet av høsten arrangerte vi to informasjonsmøter for medlemmene med fokus på økonomi.