Styrets sammensetning:

Styreleder:
Terje Hansson

Øvrige styremedlemmer:
Allan Olsen
Maria Kulterud
Joel Olsen
Charlotte Kulterud

Varamedlem:
Anbjørg Hagen

Styret 2018

2018 har vært et godt år på mange måter for BKM Valdres. Vi fullførte innsamlingen til vår gave til BCC. Vi har også fullført våre egne innsamlingsmål, noe som igjen har ført til at vi har blitt økonomisk sterkere. Vi står godt rustet med tanke på framtiden. Styret vil takke alle medlemmer, for all innsats og bidrag som er gjort for å nå vår målsetting.

Det er for øvrig ikke gjort store investeringer, men vi har utbedret noe på våre lokaler. Styret vil igjen takke for året som har gått, for samarbeidsvilje og positivitet. Frivillig innsats blant medlemmene er stor, og gjør at BKM Valdres gå en lys framtid i møte.

Du kan lese vår årsberetning og se årsregnskapet i menyen.