Årsregnskap 2017

Resultat20172016
Driftsinntekter2 703 2414 334 853
Driftskostnader1 849 7801 231 810
Driftsresultat853 3363 103 043
Finansinntekter354 063337 386
Finanskostnader122 475136 342
Netto finans231 588201 044
Årsresultat1 084 9233 304 087

Balanse pr 31.12.2017

Eiendeler20172016
Faste eiendommer3 540 6233 939 496
Driftsløsøre542 116739 280
Finansielle anleggsmidler524 708528 939
Langsiktige fordringer8 164 8545 789 107
Interne fordringer43 70172 400
Kontanter, bankinnskudd194 1061 318 825
Sum eiendeler13 010 10812 388 047
Egenkapital og gjeld20172016
Egenkapital og gjeld11 340 17710 255 253
Langsiktig gjeld1 669 9312 132 794
Sum egenkapital og gjeld13 010 10812 388 047

Last ned fullstendig regnskap her:

Last ned kontrollkomiteens beretning: