Hver søndag samlet menigheten seg på Solhaug for å ha søndagsmøte. Her var fokuset å forenes i vår tro og lære. Etter møtene var kaffebaren åpen, og mange benyttet seg av dette tilbudet.

Annenhver søndag ble det gjennomført søndagsskole samtidig som søndagsmøte, med unntak av helgene der det var andre arrangement.

Vi hadde ungdomssamlinger hver uke. Tirsdager ble det arrangert ungdomsmøter, og ellers i uken var det ulike aktiviteter, som f.eks. innebandy og fotball.

Vi arrangerte ulike utflukter i løpet av året – både sommer og vinter. Vi hadde en skidag i mars, vi hadde utflukt både 17. mai og St. Hans. I tillegg ble det arrangert samlinger der fokuset var på utbyggingen av Brunstad, og utviklingen av Golden Heart.

BKM Valdres sine medlemmer deltok i stor grad på stevnene som ble arrangert på Brunstad ved BCC sentralt.

I august inviterte vi vennskapsmenigheten BKM Måløy på helgebesøk. Medlemmene overnattet rundt omkring i hjemmene. I løpet av helgen ble det arrangert møter, aktiviteter og en stor fest på lørdag med bespisning.

BKM Valdres deltok i «Den Store Idedugnaden» som ble arrangert av BCC sentralt. Denne dugnaden skulle involvere alle lokalmenigheter, og målet var å innhente ulike ideer til hva slags tilbud og fasiliteter som skal iverksettes på Brunstad.