Styrets sammensetning:

Styret 2017

Leder:
Terje Hansson

Styremedlemmer:
Maria Kulterud
Allan Olsen
Joel Olsen
Charlotte Kulterud

Varamedlem:
Anbjørg Hagen

Kontrollkomité:
Ruben Lindberg
Ole Petter Andersen

2017 har vært et aktivt år og økonomisk har vi nådd mer enn våre opprinnelige målsetninger. BKM Valdres står med det godt rustet økonomisk med tanke på fremtiden. Styret vil takke alle medlemmer for deres innsats og giverglede.  I løpet av sommeren solgte vi eiendommen Bjørnerud i Hedalen, som etter mange år i BKM Valdres’ eie nå altså er historie. Det er forøvrig ikke gjort store investeringer, men lekeplassen ved lokalet vårt på Solhaug, som stort sett ble gjort ferdig i 2016, ble komplementert med gress og underlag. Denne er en stor suksess, og en viktig kilde til aktivitet og glede for barna.

Styret vil igjen takke for året som har gått, for samarbeidsvilje og positivitet. Innsatsen, som er tuftet på frivillighet, er stor blant medlemmene og gjør at BKM Valdres kan se lyst på fremtiden.