Resultat20162015
Driftsinntekter4 334 8531 972 953
Driftskostnader1 231 8105 589 788
Driftsresultat3 103 0433 616 835
Finansinntekter337 386715 463
Finanskostnader136 342125 080
Netto finans201 044590 383
Årsresultat3 304 0873 026 452

Balanse pr 31.12.2016

Eiendeler20162015
Faste eiendomer3 939 4963 992 447
Driftsløsøre739 280739 280
Finansielle anleggsmidler528 939548 767
Langsiktige fordringer5 789 1073 525 528
Interne fordringer72 40083 000
Kontanter, bankinnskudd1 318 825321 302
Sum eiendeler12 388 0479 210 324
Egenkapital og gjeld20162015
Egenkapital og gjeld102552536951167
Langsiktig gjeld21327942259157
Sum egenkapital og gjeld123880479210324

Last ned årsregnskapet i PDF-format: