Fra styret

Vi ser med glede tilbake på 2016 - og takker for stor oppslutning.

I 2016 hadde vi en større oppgradering av Solhaug, BKM Valdres eiendom i Bagn. I tillegg til stort fokus på uteområdet ble det utført noe renovering innomhus. Utomhus var det spesielt de yngstes behov det skulle tilrettelegges for. En flott, moderne lekeplass så dagens lys, og har blitt en populær arena for de små.

2016 var også et år hvor mye ressurser ble brukt på finalen i Outdoor Challenge (OC). Dette er en konkurranse som planlegges og gjennomføres i regi av Aktivitetsklubben. Hva OC er kan du lese mer om under «Året 2016».

Her kan du laste ned årsregnskapet for 2016

 

Terje Hansson
styreleder

image

Styret 2016
f.v: Vegard Lindberg, Joel Olsen, Maria Kulterud, Allan Olsen, Terje Hansson