16. januar 2016 var det igjen tid for den årlige nyttårsfesten. Denne gangen ble den holdt i Valdres og ungdommene i Hallingdal og Hønefoss ble invitert!

21. februar 2016 var det aksjonfest på Solhaug for å oppmuntre hverandre til å gi gaver til foreningen vår. Det ble servert god mat og trivelige innslag, blant annet loddtrekning og auksjon. Temaet var 80-tallet og mange hadde kledd seg ut.

4. – 6. mars 2016 var det igjen tid for kvinnekonferanse på Brunstad. Det var fylt av gjensynsgleder, latter og trivsel! Mange medlemmer fra BKM Valdres deltok.

I slutten av mars 2016 ble det arrangert påskecamp på Brunstad og rundt 3500 ungdommer var samlet og drev med over 20 ulike aktiviteter. Mange medlemmer fra BKM Valdres deltok.

9. april 2016 var vi samlet på Solhaug for å se overføring av Brunstad -festen i Østfold. Vi bidro til innsamlingsmålene og i misjonskollekt.

Anne Marie Kamben døde 11. april 2016. Det var begravelse for henne i mai i Bagn kirke, etterfulgt av minnesamvær.

Det var vårdugnad på Solhaug 1. mai 2016 for både store og små. Det var mange engasjerte unge og gamle, og det ble rydding, vasking, klipping av gress med mer.

17. mai 2016 ble feiret på Solhaug med pølser, is og leker for både store og små. I tillegg ble det samtidig arrangert barnevelsignelse for 4 små barn.

I slutten av mai var menigheten samlet i Vassfaret for å grille og for å ha det trivelig sammen. Her ble det spilt fotball, volleyball og arrangert leker for barna.

17. juni 2016 var det aksjonsfest på Solhaug. Her ble det servert god mat samt diverse underholdning. Det ble vist film av barna som fortalte hva de gleder seg til når «nye Brunstad» er ferdig. Det hele ble avsluttet med loddtrekning og auksjon

10. Juni 2016 var det ungdomsavslutning i Vassfaret før sommerferien. Grillene ble fyrt opp, og det ble arrangert et kort møte etterfulgt av ulike aktiviteter.

Helgen 24. – 26. juni samlet menighetene i Valdres, Hallingdal og Hønefoss seg på Brunstad for å øve til Outdoor Challenge-finalen som skulle arrangeres på sommerstevnet i juli. Det ble en arbeidsom og trivelig helg!

Under sommerstevnet i Juli ble «Outdoor Challenge Wasteland» gjennomført i regi av menighetene i Valdres, Hallingdal og Hønefoss. Dette var et ekstra stort prosjekt for oss som tok omtrent et år å ferdigstille. Det ble arrangert med stor suksess!

I Juli 2016 ble det holdt begravelse for Reidar Østgård. Begravelsen fant sted i Reinli kirke etterfulgt av minnesamvær.

Fire nye ungdommer begynte på ungdomssmøte i august 2016. De fikk utdelt hver sin bibel på det første møtet etter ferien og ønsket hjertelig velkommen!

I september 2016 var ungdom mellom 12 og 36 på tur til Israel. Der ble det mange nye opplevelser, alt fra kamelridning til stevne i Tel Aviv, overnatting i beduinleir og bading i Dødehavet.

Siste ungdomssamling før jul foregikk på Solhaug i stor stil. Det ble en skikkelig fest med dekorert sal, juletre, god mat og leker og underholdning i tillegg til taler med et kristent budskap.

18. desember var menigheten samlet på Solhaug for siste gang dette året. Juletrefesten bestod av taler, musikalframføring av barna, servering av grøt, leker for barna og juletregang.