Lokale arrangementer

BKM Valdres har flere tilstelninger gjennom året. I tillegg til de faste samlingene hver søndag, feirer og markerer vi høytider, merkedager og forskjellige begivenheter. Kjernen, i det det hele, på alle våre arrangementer er trosgrunnlaget BKM bygger sin virksomhet på.

 • Utflukt Vassfaret

  I mai ble hadde BKM Valdres en utflukt til den vakre naturperlen Vassfaret. Her er det rom for mange ulike aktiviteter, og små og store kunne utfolde seg.

 • Juletrefest

  Før jul ble det arrangert en juletrefest for alle medlemmene. Viktige ingredienser var leker for små og store, juleevangeliet og vakker julemusikk. Sammen med juletregang og et vakkert julespill, fremført av de yngste, kom nok de fleste i julestemning.

 • 17. mai - feiring

  Etter at den lokale feiringen av 17. mai var over i bygda benyttet BKM Valdres anledningen til å samles på Solhaug. Her fortsatte vi feiringen med taler, sang, musikk, leker og konkurranse. God mat hører også med; det var mye god grillmat å se, samt et nydelig kakebord en 17. mai-feiring verdig.

Ungdom 13 - 35 år

Vår menighet arrangerte et mangfold av aktiviteter for de unge i 2016, dette i tillegg til de ukentlige samlingene.

 • Nyttårsfest

  I januar ble ungdommene fra BKM Hønefoss og -Hallingdal invitert til nyttårsfest i Valdres. En fest spekket med underholdning og selskapsleker. Stemningen var topp.

 • Påskecamp

  I påskeferien arrangerte BCC igjen påskecamp, og de fleste av våre medlemmer mellom 13 og 36 år deltok. Dette ble en uke hvor vi fikk møte ungdom fra andre menigheter og delta i aktiviteter man er interessert i.

 • Sommeravslutning

  Før ferien ble det markert en avslutning for de lokale ungdoms-arrangementene. Anledningen ble brukt til å ønske de nye deltakerne til høsten velkommen. En trivelig kveld med grilling og sportslige aktiviteter - i nydelig vær.

 • Outdoor Challenge

  Outdoor Challenge (OC) var en ekstra stor begivenhet for oss i 2016. Vi har stort sett deltatt med et lag, men i år skulle vi være arrangører. Den store finalen skulle planlegges og gjennomføres sammen med BKM Hønefoss og -Hallingdal. Innsatsen var stor i alle aldre, og på mange nivå. I tillegg til å planlegge, konstruere og gjennomføre selve finalen skulle mye være på plass; opp- og nedrigging, pauseunderholdning, lyd og bilde osv. Mye tid og ressurser ble lagt ned i forberedelser, tilrettelegging og øvelser. OC-finalen ble avviklet på Brunstad under sommerkonferansen, etter en utfordrende konkurranse mellom ungdomsgrupper fra forskjellige land og byer.

 • Tur til Israel

  En annen viktig begivenhet var ungdomsturen til Israel. De rundt 40 unge som reiste fikk oppleve landet som er sentrum for mange av hendelsene i Bibelen. Med andre ord var dette et spennende og betydningsfullt turmål. I tillegg til å besøke kjente steder fra Bibelen, oppleve klagemuren og bading i Dødehavetdeltok ungdommeme på Caliber 3 - et treningsakademi innen antiterror og sikkerhetsopplæring. Det ble, uten tvil, en ekstra spennende dag for de fleste.

Arrangementer for barna

Barna er en viktig og betydningsfull gruppe for BKM. Det legges mye tid og ressurser i at de skal ha gode og sunne oppvekstvilkår.

 

 • Søndagsskolen

  Det blir holdt søndagsskole, i hovedsak, annenhver søndag. Her legges det vekt på å formidle historiene fra Bibelen på en enkel og grei måte. Filmer og illustrasjoner er populært blant barna. Sang, musikk og aktiviteter er også viktige innslag på søndagskolen.

 • Aktivitetsklubben/Xercize

  Barna i alderen 6 - 12 år får tilbud om å delta i aktiviteter i regi av Aktivitetsklubben Valdres og Xercize. Dette er selvstendige foreninger grunnlagt på et kristent trosgrunnlag. Tilbudene varierer mellom aktiviteter, utfordringer og opplevelser tilpasset alder og ønsker.

 • Barna i fokus

  Barna en viktig og betydningsfull gruppe for BKM. Det legges mye tid og ressurser i at de skal ha gode og sunne oppvekstvilkår. På alle våre arrangementer, hvor barna er til stede, legges det til rette for egnede aktiviteter og deltakelse på deres premisser.

Vi arrangerte flere lokale inspirasjonsfester i 2016, som ble arrangert av forskjellige grupper. Ved dette fikk hver fest et unikt særpreg. Sang og musikk, appeller, underholdning og loddsalg er ofte faste ingredienser, og selvfølgelig ingen fest uten god mat.

 

 • Inspirasjonsfester

  Vi arrangerte tre lokale inspirasjons-fester i 2016, hvor hver fest hadde sin egen komité. Ved dette fikk festene et unikt særpreg. Festene arrangert etter sommeren bar også preg av tog-effekter og terminologi fra tog-verden. Dette skrev seg fra at BCCs lokalmenighet i Eiker utfordret alle lokalmenigheter over hele verden til å nå 50% av lokale spareplaner innen sommeren 2017. BKM Valdres medlemmer ble inspirert til å forsere sin spareplan, og ville være med i konkurransen som fikk navnet "Den store togreisen". Allerede før utgangen av 2016 hadde vi oppnådd målet, og kunne dermed begynne å glede oss til den store Togfesten.

  På denne måten bygger vi opp en økonomi til å utføre og å oppfylle planer og behov i fremtiden.

 • Hva driver oss?

  Brunstad Kristelige menighet er i stadig vekst, og det har eksistert medlemmer i Valdres i omtrent 80 år. Hva er det som driver oss? Først og fremst er det kristne budskapet grunnlaget for all vår virksomhet. Arbeidet i menigheten er en hjertesak, hvor den enkelte bidrar etter evner og ressurser. Dette er en tradisjon som er videreført fra den spede begynnelse.

  Flere unge ønsker for eksempel å være mentorer for de som er yngre enn seg. Mange beskriver dette som et ønske om å gi noe tilbake. Dette blir det lagt til rette for, og oppmuntret til. Sammen med eldre mentorer tar de derfor del i planlegging og gjennomføring. De uttrykker selv at det gir virkelyst, samt innhold i hverdagen.

  Frivillig arbeidsinnsats har vært, og vi tror det også i fremtiden vil være det viktigste bidraget til vår virksomhet. BKM Valdres har pr. i dag ingen i lønnede stillinger.