Ett år fylt med inspirasjon og giverglede

Jeg vil rette en hjertelig takk til BKM Valdres medlemmer for den glede, driv og fremtidstro den enkelte legger for dagen. Når dette engasjementet fra enkeltpersoner møter likesinnede gir det seg utslag i felles innsats som gir resultater. Dette fortjener en varm takk.

Den glede og livskraft den enkelte utstråler er først og fremst forankret i det kristne budskapet. BKM Valdres har et trosgrunnlag som gjennom alle tider har vist seg å gi grobunn for et inspirerende og godt fellesskap - i utvikling.

Mennesker, med samme livssyn, finner glede og inspirasjon i hverandre og i felles mål. Dette genererer motiverte mennesker med ønske om å legge til rette for helheten og den enkelte. Dette har vist seg, også i året som er gått, i form av stor innsats og giverglede. BKM Valdres har stor tro på fremtiden, og ønsker å møte den med gode fasiliteter for medlemmene. BKM Valdres har stort fokus på, og etterstreber å legge til rette for, gode og sunne rammer. Rammer for et fellesskap fylt med trivsel og rom for utvikling og utfoldelse. 

Igjen en varm takk til alle som har bidratt på mange forskjellige måter, ikke minst med engasjement og omsorg for barna og ungdommens ve og vel. De er fremtiden, og en betydelig årsak til den innovative innstilling som finnes blant våre medlemmer.

 

imageJoel Olsen
Forstander