F.v: Vegard Lindberg, Joel Olsen, Maria Kulterud, Allan Olsen og Terje Hansson

Styreleder:
Terje Hansson

Øvrige styremedlemmer:
Joel Olsen
Allan Olsen
Vegard Lindberg
Maria Kulterud

Varamedlem:
Charlotte Kulterud

Kontrollkomitè:
Ruben Lindberg
Ole Petter Andersen

Vår virksomhet har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen ånd og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig art.

Årsregnskapet for 2016 for BKM Valdres er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av resultatet for 2016. Se under årsregnskap for mer detaljert informasjon.

Etter styrets oppfatning har BKM Valdres en god utvikling i henhold til nedfelte vedtekter og foreningens formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer legge til rette for at virksomheten utvikles på en sunn og positiv måte.

For å lese hele årsberetningen, klikk «last ned»: