Barn og ungdom

ungdomBarna og ungdommen er vår fremtid. Veldig mye av arbeidet i BKM Valdres handler om å legge til rette for nettopp barn og unge. Vårt mål er at de skal ha gode vilkår; egnede møteplasser til ønskede aktiviteter. Til det trenges det fasiliteter tilpasset forskjellige behov. Solhaug er  vår viktigste arena, og vi har flere samlinger her ukentlig.

BKM Valdres har stor tro på fremtiden. Trivsel, engasjement og utvikling skapes gjennom gode opplevelser og mestring. Det legges stor vekt på at den enkelte skal trives i fellesskapet, uansett utgangspunkt og evner.

Solhaug ble kjøpt og pusset opp rundt årtusenskiftet. Etter den tid har vi gjort en rekke forbedringer. De siste årene har vi prioritert å spare til et byggefond med tanke på fremtidige behov. Våren 2015 ble det imidlertid prosjektert og gjennomført en større oppussing og oppgradering på Solhaug. Dette  for å møte et behov i umiddelbar fremtid. En ny scenevegg ble bygd, spesielt etterlengtet blant den yngre garde. Den gjør  også salen mer praktisk i forhold til fester og arrangementer. Arbeidet med ny lekeplass ble så vidt startet opp. Målet er å ha den ferdigstilt sommeren 2016.

BKM ValdresBarn og ungdom