Vår virksomhet

Brunstad Kristelige Menighet Valdres (BKM Valdres) er knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC). BCC har medlemmer i alle verdensdeler og i mer enn 60 land. Oslofjord Convention Center (OCC), beliggende i Stokke i Vestfold, er vårt misjonssenter og  samlingssted. BCCs forkynnelse og lære er forankret i den tro og lære Johan Oscar Smith (1871–1943) fra Horten sto for og utøvet. Han var underoffiser i Marinen og omvendte seg til Gud i 1898.

Vårt mål er at den enkelte skal oppleve trivsel og deltakelse. Vi legger vekt på å tilrettelegge for gode opplevelser. 

Johan Oscar Smith fikk tro på at han i sine forhold kunne etterfølge Jesus, han som ikke syndet da han kom i fristelser. Dette ga Smith sann hjelp i livet og er kjernen i vår forkynnelse.

BKM Valdres medlemmer møtes opptil flere ganger i uka.   Solhaug er ofte base for samlingene. Vårt mål er at den enkelte skal oppleve trivsel og deltakelse. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for gode opplevelser. Barn og ungdom skal trives og utvikles i gode og sunne omgivelser.

2015 har vært et godt år med mye trivsel og glede. BKM Valdres spareplan «Golden Heart» er et sterkt bidrag til at fellesskapet styrkes. Det er et fond som bygges opp av frivillige bidrag i form av arbeid eller gaver, alt etter evne og vilje. Fondet skal benyttes til  å møte BKM Valdres fremtidige behov for nye og bedre fasiliteter for barn, unge, voksne og eldre. Jeg ønsker å sende en særskilt takk til hver enkelt som bidrar med liv og lyst i dette nyttige arbeidet. Det gjelder både arbeidsinnsats, tidsbruk og økonomiske bidrag.

Det er også en stor berikelse  at den enkelte bidrar med sin tilstedeværelse. Dette danner trygghet og en god atmosfære på våre samlinger.  BKM Valdres opplever stort engasjement og glede blant medlemmene.  Engasjement på grunn av tro på fremtiden, glede over god utvikling i et nyttig arbeid.

Joel Olsen
Forstander

bkmv_adminVår virksomhet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.