Virksomheten

Trosoppbyggelsen er det sentrale i menighetens virksomhet. Hver søndag har vi fellessamling med trosoppbyggelse. Solhaug, som er DKM Valdres forsamlingslokale  er vår  viktigste arena i dette arbeidet.  Vi tilbringer ofte dagen i sammen, og det legges opp til bevertning, lek og aktiviteter tilpasset de forskjellige aldre og årstider.

Vi arbeider målbevisst for å legge til rette for alt som kan bidra til å fremme sunne og veltilpassede individer. Vi er opptatt av at barn og ungdom, som utgjør over 60 %  av BKM Valdres, skal utvikle sine evner og få bidra med det de kan og trives med. Dette skjer innenfor sunne og positive rammer hvor vi opplever at de trives, og får hjelp til et liv med mening og innhold.   U-18 gruppa (under 18 år) tar også i stor grad ansvar for å planlegge og arrangere underholdning og lek 17. mai, St Hans, julefester o.l. I dette arbeidet blir de utfordret på samarbeid og lærer omsorg ved å inkludere andre.

BKM Valdres feirer alle offentlige høytidsdager og det arrangeres som regel fest i forbindelse med disse. Ellers arrangeres det mange fester igjennom året for menighetens medlemmer, så som bryllup, jubileer og minnesamvær etter begravelse i kirken. I 2014 feiret vi 3 tre bryllup. Det ble tre høytidelige og minnerike seremonier. BKM Valdres har vigselsrett ved forstander. Festene blir ofte til stor hjelp, og inspirerer både ung og gammel i deres kristenliv. En inspirasjon til å fylle dagene med innhold som den enkelte kjenner gir glede, samt tro på framtiden.

Misjonsfestene, som arrangeres to ganger i året, blir sendt via BrunstadTV og gir et unikt innblikk i virksomheten i lokalmenighetene verden rundt. Et interessant og verdifullt innsyn i andre lokalmenigheters virksomhet, og ikke minst kulturer. Dette er også en inspirasjon til innsats i misjonsarbeidet.

Både unge og gamle i BKM Valdres jobber en del dugnad til inntekt for fellesskapet. Vi produserer blant annet bålpannehus og varmepumpehus for Valdres Multiservice. Vi har også tatt på oss en del maleoppdrag. Dugnad skjer på frivillig basis og er óg en trivelig aktivitet som styrker fellesskapet.

Barn 6 – 12 år: En liten, men livskraftig søndagsskole!

Annenhver søndag er barna samlet til søndagsskole på Solhaug, så sant det ikke er andre arrangement. Det har vært en arena der barna får opplæring i Bibelens historier og budskap, samtidig som de får være med på mange ulike aktiviteter.

Barna i BKM Valdres består av en liten flokk mellom 3 og 12 år. Selv om det ikke er så mange, mener vi dette arbeidet er viktig. Hensikten med disse samlingene har vært å gjøre Jesus og Gud nær for barna. De kristne verdiene som for eksempel tilgivelse, godhet, håp og tro har også vært en sentral del av dette.

Det er også viktig for oss at barna blir godt kjent med bibelhistorien. Personene og de historiske hendelsene beskrevet her danner grunnlaget for vår tro. Det er til stor inspirasjon både for barn og voksne. Det blir brukt mange ulike virkemidler for å formidle budskapet, så som sang og musikk, bildepresentasjoner og filmer. I tillegg gjennomføres det ulike aktiviteter knyttet til temaet det arbeides med.

Ungdom 13 – 35 år: Aktivitet og samhold

BKM Valdres har rundt 40 aktive ungdommer i alderen 13–35 år. Trosoppbyggelsen er et viktig fundament i ungdomsarbeidet. Det blir også tilrettelagt for aktiviteter spesielt for U18, ungdom mellom 13 og 18 år.

Ved siden av de ukentlige samlingene arrangeres det turer, LAN, fotball, volleyball og freerunning i gymsal. Her får de unge trigget mestringsfølelsen gjennom aktiviteter som engasjerer og utfordrer. U18 bidrar også med lettere arbeid. Det kan være å drifte kaffebaren på Solhaug, servere, male og klippe plen. I tillegg til at det skapes bånd og samhold, arbeider U-18 mot bestemte mål. Det kan for eksempel være en tur, en fest eller en annen happening.  De eldste ungdommene engasjerer seg som ledere og mentorer. Disse har ofte ansvar for arrangementer. Alt skjer på frivillig basis.

På grunn av geografisk nærhet til andre ungdomsgrupper har vi ofte opplegg sammen med disse. Dette samarbeidet er veldig positivt og gir, i tillegg til til trivelig bekjentskap, andre og mer varierte tilbud.  Det var regelmessige samlinger med Hallingdal igjennom 2014.

 

BKM ValdresVirksomheten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *