Styrets beretning

 

styret2014Styret for BKM Valdres har ansvar for daglig drift, sunn økonomi og gode betingelser. Alle vedtak i styret avgjøres ved konsensus. Årsmøtet, samt annen relevant informasjon er gjennomført til medlemmene. 2014 har vært et aktivt år for BKM Valdres og vi ser at innsatsen i form av det frivillige arbeidet, samt sparing gir resultater.  Egenkapitalen er ved dette betydelig styrket.

Styret for BKM Valdres består av:

Styreleder: Terje Hansson

Styremedlemmer: Joel Olsen, Allan Olsen, Maria Kulterud og Vegard Lindberg

Varamedlem: Charlotte Kulterud

BKM Valdres har over 100 medlemmer, hvor en stor andel er barn og ungdom.  Ukentlig møtes BKM Valdres til samlinger og aktiviteter på vårt felles sted Solhaug, en flott eiendom beliggende i naturskjønne omgivelser. BKM Valdres ser et økende behov for å forbedre og videreutvikle Solhaug til å imøtekomme fremtidige behov.

DKM Valdres har stort fokus på barna og ungdommen, og ønsker også i fremtiden å kunne gi denne gruppen interessante tilbud innen forskjellige aktiviteter. Dette øker behovet for flere og bedre fasiliteter, noe menighetens medlemmer ser berikelsen av og derfor støtter fullt opp om. Styret ønsker å ligge i forkant i dette arbeidet og BKM Valdres har derfor opprettet spareplaner, slik at disse behovene kan imøtekommes.

BKM Valdres har også et nært forhold til Brunstad Konferansesenter. Vi reiser dit flere ganger i året og følger spent med på arbeidet i forbindelse med utvidelse og utbygging av fellesarealer og sportsfasiliteter. BKM Valdres ønsker også å være med å bidra i dette arbeidet, og engasjementet og gleden blant medlemmene er stor for de visjoner og det arbeid som skjer der. Foreningens medlemmer ønsker å bidra med betydelige midler til dette prosjektet, som vi vil få mye glede av i fremtiden. Det er under hele prosessen lagt stor vekt på informasjon, meningsutveksling og idé-dugnader og styret opplever bred forankring blant BKM Valdres medlemmer. Det er et genuint ønske blant medlemmene om å investere i kommende generasjoner.

Arbeidet i BKM Valdres er tuftet på frivillighet, og det er den bærende kraft i virksomheten. Styret vil takke alle engasjerte medlemmer som bidrar i dette arbeidet. Hver måned kommer det inn frivillige gaver til drift, vedlikehold og utvikling.

Årsberetning og regnskap 2014 kan lastes ned her

For styret i BKM Valdres
Terje Hansson

 

 

 

 

 

BKM ValdresStyrets beretning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *