gh

Spareplaner for en sunn lokaløkonomi

En viktig målsetning i BKM Valdres er å legge til rette for aktivitet og gode vilkår for medlemmene, særlig for barn og ungdom. Dette har krevd og vil også i fremtiden kreve tilrettelagte fasiliteter, slik at de forskjellige interessene og behovene ivaretas. Helt tilbake i 2009 begynte et langsiktig arbeid med opparbeidelse av egenkapital for å sikre økonomiske muskler i fremtiden: Golden Heart. Gjennom innsamling og arbeid bygges et lokalt fond som vi ønsker å benytte til prosjekter som ivaretar våre visjoner og planer. Flere andre lokalmenigheter arbeider også etter samme modell for å styrke den lokale økonomien.

Våre visjoner for fremtiden innebærer både tilrettelegging for dagens barn og ungdom, samt planlegging for utviklingen slik at også fremtidige generasjoner kan oppleve fellesskapet på best mulig måte. Lokalt innebærer dette en vurdering av de fasiliteter vi har i dag, blant annet vårt aktivitetsareal, tilrettelegging for lek, sportshall og festsal for å nevne noe. Gjennom oppbygning av vårt lokale fond vil vi å løpet av de kommende årene kunne planlegge og realisere dette, slik at vi står sterkest mulig når vi skal møte behovet for aktiviteter og arrangementer.

I tillegg til egne fasiliteter ser vi også nytten av å kunne gjøre oss bruk av lokale tilbud og aktivitetsmuligheter, og eventuelt også her bidra, slik at vi gjør levedyktige investeringer for både barn, unge, voksne og eldre. En del av planen er også å bidra til utbyggingen av Brunstad, slik at våre medlemmer også kan få mest mulig av stedet og de nye fasilitetene som bygges der.

En del av planen er også å bidra til leiekontrakten BCC skal inngå med utleier av idrettsfasilitetene på Brunstad, slik at våre medlemmer også kan få størst mulig nytte av stedet og de nye fasilitetene som bygges der.

Arbeidet med Golden Heart har pågått i 5 år, og vi har opplevd stor begeistring blant medlemmene som bidrar. Alt skjer på frivillig basis, slik at den enkelte bidrar i den grad man ønsker og har mulighet. Vi ser at de enkelte er glade for å kunne være med og bidra økonomisk til et løft for fellesskapet og fremtiden. Gjennom personlige spareplaner og målsetninger har vi fått et realistisk bilde av vårt økonomiske ståsted og våre øknomiske muligheter.

BKM Valdres har i løpet av 2014 ytterligere styrket den lokale økonomien gjennom innsamling og dugnadsinnsats. Dette vil vi fortsette med de neste årene frem mot 2020.

BKM ValdresGolden Heart