BKM Valdres er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith fra Horten (1871 – 1943) sto for og utøvet. Han var underoffiser i Marinen og omvendte seg til Gud i 1898. Smith fikk ved dette et personlig forhold til Gud. Han fikk tro på at han i sine livsforhold kunne etterfølge Jesus, han som ikke syndet da han kom i fristelser.

BKM Valdres ønsker å legge til rette for gode opplevelser, grunnlagt på kristne livsverdier, for sine medlemmer, i alle livets faser

Dette ga Smith sann hjelp i livet og er kjernen i vår forkynnelse. Jesu liv, fristelser, kamper og seire er av stor interesse og betydning for oss, da vi tror vi kan etterfølge ham i dette. Smith delte dette budskapet med mennesker som kom i hans vei, og flere og flere fikk hjelp ved Smiths forkynnelse og  «Smiths venner» oppstod. Vi tror på Bibelen som Guds ord, og den er grunnlaget for vår tro. Smiths overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet det personlige engasjementet i kristenlivet. Hans store omsorg for, og engasjement i barn og unges behov for trivsel og aktivitet i menighetslivet, gjorde han på mange måter til en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sterkt i BKM Valdres og danner grunnlaget for et ekte og aktivt fellesskap på tvers av generasjoner.

Vår virksomhet går i hovedsak ut fra vårt forsamlingslokale på Solhaug i Bagn, hvor det holdes offentlige møter så nær som hver søndag. BKM Valdres ønsker å legge til rette for gode opplevelser, grunnlagd på kristne livsverdier, for sine medlemmer i alle livets faser. De fleste dagene i uke er fylt opp med aktiviteter og samlinger tilpasset de forskjellige aldergruppene.

joelPersonlig vil jeg takke alle i vår menighet, som helhjertet bidrar til  virksomheten. Å bidra til dette fellesskapet, uten at egne interesser er i fokus er helt avgjørende. Dette er også nødvendig for at både den oppvoksende slekt og etterslekten skal få så gode oppvekstvilkår som mulig. Dette betinger i første rekke en god og trygg atmosfære hvor den enkelte kan trives og utvikles.

 

Joel Olsen
forstander

bkmv_adminStart

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *