Start

BCC Valdres

BCC Valdres er en lokal, kristen menighet som baserer sin virksomhet på BCC – forbundets trosgrunnlag. Vi er medlem av BCC – forbundet og BCC Norge.  Les mer om vårt trosgrunnlag på bcc.no

BCC Valdres sitt formål er å fremme den kristne tro slik den fremkommer i trosgrunnlaget blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt. Vårt formål er også å fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet.
(Utdrag fra våre vedtekter)

Vil du vite mer om vår organisasjon?
Last ned vedtektene for BCC Valdres her: